“Lanath Ho Hum Par Agar Aaj Bhi Hum Kursi ki Ladayee Ladrahay Hai”: Omar Abdullah

“Lanath Ho Hum Par Agar Aaj Bhi Hum Kursi ki ladayee ladrahay hai: Omar Abdullah mutters at party headquarters Srinagar.